1) Požadavky na zaměstnance

Zadání požadavků firmy na pracovníka (vzdělání, praxe, speciální odborné znalosti, osobní předpoklady.. .).
Přesný popis pracovní pozice (název profese, pracovní náplň a podmínky ...).
Nabídka potenciálnímu zaměstnanci (plat, perspektiva, sociální výhody...).
Bližší informace o firmě (forma společnosti, počet zaměstnanců, předmět činnosti...).
K zjištění všech těchto faktů jsou určeny naše speciální dotazníky.

2) Způsob vyhledání zaměstnance

>> výběrem z databáze firmy Persea


Naše databáze obsahuje cca 10.000 lidí různých profesí, nejčastěji se SŠ a VŠ vzděláním.
Při výběru pracovníků z databáze přihlížíme i k výsledkům orientačních psychologických testů, které nám řeknou něco více o povahových vlastnostech daného člověka. Těmito screeningovými psychologickými testy prochází každý člověk registrovaný v databázi.
Před zadáním vyhledání a výběru zaměstnanců u naší firmy nabízíme každému podniku provedení bezplatného výběru z naší databáze. Tento výběr je anonymní, tzn. neobsahuje jména ani adresy lidí, ale jsou v něm všechny informace týkající se jejich ostatních osobních údajů, vzdělání, praxe a všech důležitých dovedností.

>> pomocí médií, především inzerce v tisku


Poradíme firmě při výběru nejvhodnějšího média, zejména novin nebo časopisu.
Zdarma zajistíme zpracování, návrh a zadání inzerátu.
Provedeme výběr a selekci přihlášených zájemců o pracovní nabídku.
Výhodou inzerce pod hlavičkou naší firmy je nižší cena za inzerát ( využití agenturních slev) a zachování anonymity firmy (což je vhodné u obsazování pozic vyžadujících diskrétnost).

>> prostřednictvím přímého oslovení vytipovaných lidí / Executive Search


Pomocí přímého oslovení se obracíme přímo na cílovou skupinu hledaných odborníků v dané oblasti. Abychom oslovili ty nejlepší kandidáty,využíváme také reference na jednotlivé pracovníky.

>> výběrem z řad vlastních pracovníků dané firmy
>> náborem ve školách

Dle konkrétní obsazované pozice je firmě doporučen nejvhodnější způsob (nebo kombinace způsobů) vyhledání pracovníků. Nejčastější metodou je výběr z naší databáze.

Na vyžádání firmy je možné provést i následující prověření uchazečů.
testování odborných znalostí
psychologické posouzení osobních předpokladů
prověření jazykových znalostí
získání referencí od předchozích zaměstnavatelů

4) Postup při výběru zaměstnance

>> standardní postup


Kandidáti, kteří byli vybráni výše zmíněnými metodami jsou nejdříve osloveni. Je jim představena firma, jsou seznámeni s pracovní pozicí a nabízenými pracovními podmínkami.
Pokud mají zájem o jednání, postupují se jejich materiály firmě a je zprostředkována osobní schůzka. Výběr je ukončen představením kandidátů.

>> výběrové řízení


Používá se zejména při obsazování vedoucích a specializovaných pozic nebo u pracovních profesí na které jsou kladeny větší nároky.
Kandidáti jsou pozváni po dohodou stanovených časových intervalech v jeden den do našich kanceláří nebo do prostor firmy.
V rámci výběrového řízení jsou většinou podrobně prověřovány osobnostní a profesní předpoklady uchazečů, čímž se přesně zhodnotí vhodnost daného uchazeče pro danou pozici a sníží se riziko neúspěšnosti v dané funkci.
Stejně jako u předcházejícího způsobu výběru končí výběrové řízení představením kandidátů a předáním získaných materiálů.

5) Cena a garance za výběr


Výše ceny závisí na obsazované pozici, požadavcích na uchazeče atd.
Pokud si firma nevybere žádného kandidáta, je pro ni výběr pracovníků bezplatný.
Poskytujeme několikaměsíční záruku za doporučeného kandidáta.
V případě rozvázání pracovního poměru vyhledáme zdarma nového pracovníka nebo vrátíme poměrnou část uhrazené ceny (platí po dobu záruky).