Nabídka zájemcům o práci
Možnost registrace v naší databázi, čímž získáte nárok na poskytování pracovních nabídek.
Tato služba je vhodná nejen pro zájemce bez zaměstnání ale i pro lidi, kteří práci mají a z nějakých důvodů
ji chtějí změnit.

Materiály nutné k registraci
Malá fotografie (např. pasová).
Podrobný strukturovaný profesní životopis psaný na PC nebo na stroji v češtině, pokud ovládáte cizí jazyk
tak i v daném jazyce.

Postup při registraci
S výše uvedenými materiály navštívit osobně naši firmu (osobní návštěva je podmínkou pro registraci).
Jestliže nás nemůžete momentálně navštívit, zašlete Váš životopis e-mailem a na Vaší osobní návštěvě
se domluvíme později, nejdéle však před první pracovní nabídkou.
Vyplnit registrační dotazník firmy Persea.

Postup při poskytování pracovních nabídek

Pracovní nabídky Vám budeme poskytovat na základě Vašich požadavků uvedených v registračním dotazníku.
Jakmile se objeví vhodná nabídka písemně nebo telefonicky Vás zkontaktujeme.
U každé pracovní nabídky dostanete od naší firmy informace o dané pracovní pozici (pracovní náplň, plat,
perspektivy postupu, sociální výhody atd.) a budete seznámeni s firmou, která tuto pozici obsazuje.
V případě, že budete mít zájem o setkání s firmou, budete informováni o postupu.
Každou pracovní nabídku můžete odmítnout.
Počet nabídek není omezen.

Důležité informace
Časově nejsme schopni ovlivnit termín poskytnutí vhodné pracovní nabídky ani jejich počet (závisí to na celé
řadě okolních podmínek jako je např. momentální situace na trhu práce, specializace vaši profese, náročnost
Vašich požadavků atd.).
Šanci na největší počet nabídek mají uchazeči, kteří nabízí odbornost a znalost cizího jazyka.
Registrace v naší databázi je na dobu neurčitou.
I v případě, že si sami naleznete pracovní uplatnění, registrace nemusí skončit. Můžeme pouze doplnit informace
o Vaší současné situaci a hledat opět výhodnější uplatnění Vaší osoby na trhu práce.
Další možností je zavedení tzv. STOP STAVU, kdy Vám jsou na určitý čas pozastaveny pracovní nabídky.
V případě, že se Vaše situace změní a budete mít znovu zájem o poskytování pracovních nabídek, stačí pouze
tuto skutečnost telefonicky oznámit.
Zaručujeme vám naprostou diskrétnost. Údaje, které nám uvedete považujeme za důvěrné.